Omgangsvormen

OMGANGSVORMEN

Combineer een onbezorgde, gastvrije en vrolijke aard met een diep geworteld gevoel van trots, nationale eenheid en respect voor tradities en de medemens, met name voor ouders, leraren en ouderen, en u heeft het ware karakter van de Thai. In Thailand hanteert men vaak geheel andere omgangsvormen dan wij in het Westen gewend zijn. Hieronder volgt een overzicht van een aantal ‘normen en waarden’ waar u rekening mee moet houden

GLIMLACH

Thailand is het ‘land van de glimlach’. Achter deze glimlach gaat vaak meer schuil dan wij gewend zijn. U zult merken dat Thaise mensen zelden hun humeur verliezen en er alles aan doen om conflikten te vermijden. Ze blijven glimlachen, zelfs als ze u eigenlijk niet mogen. In de ogen van een Thai is boos worden (“sjai ron” = heet hart) een teken van gebrek aan zelfbeheersing en onvolwassenheid. Blijf glimlachen, ook als u ergens wat langer moet wachten, want de kans is groot dat als u boos wordt u juist nog langer moet wachten.

HOOFD & VOETEN

Volgens de Thai is het hoofd het voornaamste deel van het lichaam en de verblijfplaats van de ziel. Het is daarom een belediging het hoofd van een Thai aan te raken. U zult zien dat jongeren in het algemeen proberen het hoofd lager te houden dan ouderen en dat personeel probeert het hoofd niet boven dat van de gast uit te steken. Voeten worden in Thailand daarentegen als onedele lichaamsdelen beschouwd. Voorkom dat uw voeten of voetzolen naar iemand of een Boeddhabeeld wijzen en stap ook nooit over iemand heen.

GEPASTE KLEDING & SCHOENEN

Bij een bezoek aan religieuze heiligdommen wordt u geacht beschaafde kleding te dragen (geen hemd zonder mouwen of korte broek) Voor het binnengaan van een tempel of een privehuis, hoe eenvoudig dit ook mag zijn, dient u uw schoenen uit te trekken. Verder is mode een beperkt begrip in Thailand. Voor de Thai is het vooral van belang dat kleding schoon is. Naaktzwemmen is illegaal en geeft de Thais een gevoel van schaamte.

MONNIKEN

Boeddhistische monniken, te herkennen aan hun oranje gewaden, dienen met eerbied te worden behandeld. Neem niet zomaar een foto van een monnik, vraag eerst toestemming. Deze wordt in het algemeen wel gegeven. Vrouwen mogen een monnik niet aanraken.

KONINKLIJK HUIS

De Thaise koninklijke familie is vrijwel heilig in Thailand. Laat u nooit kritisch of laagdunkend uit over het koningspaar, dit is strafbaar. Wanneer het volkslied wordt gespeeld, om 8 uur ‘s morgens en 6 uur ‘s avonds, op openbare plaatsen zoals stations en parken en bij de aanvang van een filmvoorstelling, dient men te stoppen met praten en te gaan staan.

DE WAI

Bij de typisch Thaise groet, de Wai, drukt men de handpalmen richting kin tegen elkaar. De Thai schudt geen handen. Behalve dat men met de Wai groet, wordt met dit gebaar tevens respect en sympathie voor de ander getoond. Ook kan men aan de manier waarop twee Thai elkaar begroeten hun onderlinge relatie afleiden. Des te hoger de een de handen houdt des te hoger staat de ander op de maatschappelijke ladder. De Thai verwacht van de buitenlander geen Wai en u kunt dan ook het beste gewoon een hand geven.

EMOTIES

Het openlijk tonen van genegenheid wordt in Thailand als niet smaakvol beschouwd. De Thai zeggen niet graag “nee” omdat men bang is iemand te beledigen.

UNIEK THAILAND

Wie de unieke sfeer van dit land heeft geproefd zal het nooit meer vergeten. Wij laten u kennis maken met het echte Thailand dat zijn gasten zoveel te bieden heeft dat de bezoeker na thuiskomst vaak een soort heimwee voelt. Heimwee naar die unieke mengeling van devote monniken, luidruchtige straatventers, bergstammen, markten, tropische natuur en waarschijnlijk het vriendelijkste volk ter wereld.

Buddhist Monks

The Wai